Bảo tàng Honda – Tochigi Tag

Tỉnh Fukushima Nhật Bản là một tỉnh rất nổi tiếng ở Nhật vì phải hứng chịu nhiều thảm họa thiên tai động đất sóng thần cũng nhưthảm họa hạt nhân đã một thời gây chấn động thế giới. Ngày nay,